Piano- og flygelmekanikkjustering

Hur justerar man en piano eller flygelmekanik?

I boken

”Piano- og flygelmekanikkjustering”

finns svaret!

Läroboken är på norska. Läroboken beskriver tydligt, steg för steg, hur man går till väga för att justera en piano- och flygelmekanik. Den är mycket lämplig för självstudier då den enkelt beskriver komplexa tekniska detaljer både med text och fotografier. Boken är illustrerad med mer än 600 färg fotografier.

Läroboken beskriver bl.a. vad som menas med provinställning, pianomekanikens position i pianot, justering av hammarens utlösningsmoment, eftertryck, klaviaturens fällning, hammarens vandringsavstånd, hur man klangfärgsintonerar m.m. I slutet av boken finns en mängd upplysningar om olika piano- och flygelmärkens justeringsmått. Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor. Boken har teknikhistoriska tillbakablickar.

575 sidor,

ISBN 82-05-27454-1

SEK 795,-

Beställ boken hos: KNUD DANIELSEN A/S  www.knud-danielsen.dk      http://www.knud-danielsen.dk/pianoparts/indexpianoparts.htm

eller: cjf@pianomedia.se

Lämna ett svar