Piano og flygelstemming

Hur stämmer man ett piano eller flygel?

I läroboken

”Piano og flygelstemming”

finns svaret!

Läroboken är på norska. Den är den senaste av grundböckerna för pianoteknikeryrket. Läroboken är mycket lämplig för självstudier. Boken beskriver den slingriga historiska vägen fram till dagens pianostämningsmetod. Den beskriver på ett enkelt sätt hur man går tillväga för att lära pianostämning både teoretisk och praktiskt.

Det ges också förslag på lämpliga stämverktyg. Läroboken berättar också om intervaller, örat, hur man skyddar sin hörsel, läran om ljudet, rumsakustik, musikinstrumentakustik, strängdesign m.m.

Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor. Läroboken innehåller 472 sidor och ca 200 illustrationer och kom ut år 2003. Boken är slutsåld på norska men finns på engelska, tyska och ryska.

Alternativ bok: den engelska utgåvan:

Upright and Grand Piano  Tuning” 

ISBN 978-3-937841-78-6

488 sidor

Euro 86,-

Beställ här / Order:

DEUTSCHLAND / EUROPE

JAHN PIANOTEILE contact@jahn-pianoteile.de      www.pianoteile.com/site/652/default.aspx      www.pianoteile.com

MEYNE KLAVIERTECHNIK info@klavierteile-shop.de

BAUMGÄRTEL: baumgartel@t-online.de       www.pianoteile-baumgaertel.de

LOUIS RENNER: www.louisrenner.com

 

 

Lämna ett svar