Polish

Carl-Johan Forss
Książka oferuje gruntowne wprowadzenie w zawód technika fortepianów. Historia poszczególnych części pianin i fortepianów jest powiązana z każdym rozdziałem. Liczne ilustracje wyjaśniają tekst w prosty sposób. Większość słów technicznych jest tłumaczona również na niemiecki i angielski.
Autor, który napisał wcześniej podręczniki z serii „Pianino i fortepian”, jest nauczycielem pedagogiki metodycznej z ukierunkowaniem na strojenie instrumentów oraz technikę pianin i fortepianów.
Ma on duże doświadczenie jako nauczyciel zarówno w wielu szkołach średnich w Norwegii, jak i na uniwersytetach i w szkołach wyższych w Szwecji.